MAS-2K

MAS-2K är en produkt som utvecklats utgående från grundmodellen MAS. Skillnaden är att MAS-2K har två fack. Produkten har utvecklats för transport av sorterat glas. Man kan tömma färgat och klart glas i samma fordon utan att de blandas sinsemellan. Givetvis också möjligt att tömma t.ex. matavfall med högt vätskeinnehåll i det ena, och glas i det andra facket.

MAS-2K är delad i två fack, 60/40, Möjliggör också tömning från kaj.

Kärl: 140 – 340 l i båda facken. Två kärl kan tömmas samtidigt, ett i vardera fack.

Aggregatets behållare töms genom tippning. En hydraulisk lucka stänger lilla facket under tömning för att undvika sammanblandning av fraktionerna.

GÅ TILL MAS GRUNDMODELLEN

Kontakt

Sopbil Jateauto Garbage Truck Refuse Collector Zero Waste Salesman Myyja Forsaljare Sami Wegelius v5

Försäljare | Sopbilar

Sami Wegelius