MAS

MAS har utvecklats speciellt för insamling av avfall med högt vätskeinnehåll.

Aggregatet formar en helt försluten behållare för avfall, inga läckande packningar. NTM kan med MAS erbjuda en hygienisk arbetsmiljö för båda chauffören och omgivningen utan spill av detta förut så besvärliga avfall.

För att minimera servicekostnaderna är aggregatet som standard utrustad med självsmörjande lager med långt serviceintervall, vilket betyder att extra kostnader för centralsmörjningssystem undviks.

MAS enkla konstruktion med få rörliga delar ger hög nyttolast och driftsäkerhet. Alla cylindrar och givare är belägna utanpå aggregatet för hög tillförlitlighet.

Karllyften kan tömma sopkärl i storlekarna 140 - 1100 l. Kajlyft för tömning av kärl på plattform finns som extrautrustning. Kärllyften kan också utrustas med mothåll för roll top och utvikbara lyftarmar.

Som standard är lyften också förberedd för våg PC2H.

MAS är anpassad för 2- och 3-axlade chassin med totalvikt från 16 t till 26 t. Längd på aggregatet anpassas alltid efter chassit.

GÅ TILL MAS-2K

Kontakt

Sopbil Jateauto Garbage Truck Refuse Collector Zero Waste Salesman Myyja Forsaljare Sami Wegelius v5

Försäljare | Sopbilar

Sami Wegelius