UNO-2K

UNO-2K är en unik lösning som utvecklats för tömning av underjordiska behållare och bottentömmande behållare.

De två facken fylls med separata fraktioner behändigt och säkert med hjälp av kran. Körsträckan kan minimeras då två separata återvinningsmaterial hanteras och fraktas i ett och samma renhållningsfordon.

Den effektiva pendelkomprimatorn på över 8 m³ (4,4 m³ per sida) har en funktionell utformning med få rörliga delar, vilket reducerar servicekostnaderna för aggregatet och optimerar komprimeringen av avfallet. I kombination med en generös lastkapacitet på 27 m³ innebär det att fordonet är fullt rustat för att frakta en stor och välpackad last. Den enkla skåptömningen med pressväggar, en sida i taget, säkerställer att fraktionerna inte blandas.

UNO-2K är framtagen för 3- och 4-axlade chassin, och skåpets volym justeras efter chassits längd.

Kranen kan, enligt önskemål, monteras antingen på chassiramen eller skåptaket. Det finns dessutom två alternativ för volymindelningen i skåpet: 60/40 eller 50/50.

Egenskaper

  • 1. Tömmer mer än 100 behållare per skift vid optimerad rutt
  • 2. Lastkapacitet på upp till 27 m³
  • 3. Komprimatorvolym på 8 m³
  • 4. Kran på chassiram eller skåptak
  • 5. Valbar fackstorlek i skåp 60/40 eller 50/50
  • 6. Tömmer t.ex. papper och plast vid källan

Kontakt

Sopbil Jateauto Garbage Truck Refuse Collector Zero Waste Salesman Myyja Forsaljare Sami Wegelius v5

Försäljare | Sopbilar

Sami Wegelius