QUATRO

QUATRO kärlsortering motiverar till sorteringen av avfall genom det enkla och bekväma systemet.

Den unika kärllyften möjliggör tömning av fyra fraktioner med ett lyft. En tömningscykel startas med ett arbetsmoment och en knapptryckning och skiljer sig inte från tömning i en- eller tvåfacksfordon.

Mängden restavfall minskar rejält med sortering redan vid källan.

NTMs fyrfacksaggregat med två våningar har asymmetrisk delning. Fackens storlek har anpassats efter fraktionens normala volym för längsta möjliga tömningsrunda. Den högkomprimerande pendelpressen är anpassad för nordiska vintrar.

Kärllyften lyfter upp insatsen och ställer tillbaka den automatiskt, något som bara tar obetydligt längre tid.

 

 

 

Egenskaper

  • 1. Modem för PLC-system
  • 2. Kamerautrustning för lastning och backning
  • 3. Centralsmörjning
  • 4. Hydrauloljevärmare
  • 5. Vågutrustning
  • 6. Kärllyft hydraulisk proportionalstyrd med handspak

Kontakt

Sopbil Jateauto Garbage Truck Refuse Collector Zero Waste Salesman Myyja Forsaljare Sami Wegelius v5

Försäljare | Sopbilar

Sami Wegelius