NTM presenterar stolt sin medverkan på mässan Kuljetus 2023 i Jyväskylä, Finland från 25-27 maj 2023! Besök vår monter U-318 där både renhållnings- och trailerdivisionen kommer att vara representerade.

U318

Renhållningsdivisionen

Visa upp produkterna Quatro och KG-2Bs som är enastående inom branschen.

Trailerdivisionen

Visar upp produkterna Dolly, UTPP, UAKK och Krone Cool Liner. Kom och utforska vårt utbud av pålitliga och innovativa lösningar som passar just dina behov.

QUATRO, SORTERING HAR

ALDRIG VARIT ENKLARE

 

NTMs unika lösning QUATRO möjliggör sortering direkt vid källan i fyra olika fraktioner. Kärlen har anpassats efter fraktionernas normala volymer för längsta möjliga tömningsrutt.

Huvudmålet med QUATRO-lösningen är att minska på mängden restavfall, och att uppnå maximal återvinning.

QUATRO-systemet är lysande för miljön. Miljön vinner på systemet med tanke på den reducerade mängden brännbart avfall, och att transporterna till avfallsstationerna minskar radikalt.

GÅ TILL PRODUKTEN

 

KG-2Bs, TVÅ HELT SEPARATA

KOMPRIMATORER

 

KG(H)(LS)-2Bs är avsedd för insamling av bioavfall och återvinningsbart material och kan fås i tre utföranden, KG, KGH och KGLS.

Modellen KG(H)(LS)-2Bs klarar att hantera upp till 660-liters kärl, även i det mindre facket, vilket gör modellen till ett smart val för insamling och sortering.

GÅ TILL PRODUKTEN

 

 

DOLLY, EN VÄLBEPRÖVAD

SLITVARG

 

 

NTM-dollyn är en välbeprövad slitvarg med olika höjdalternativ och många användarvänliga detaljlösningar.

GÅ TILL PRODUKTEN

 

KRONE COOL LINER, FÖR

TEMPERATURKÄNSLIGT GODS

 

Cool Linern är gjord för temperaturkänsligt gods som kylda och frysta livsmedel, blommor eller mediciner. En FRC-klassad semitrailer som också uppfyller de finska vikt- och måttkraven. Placeringen av axlar och stödben är anpassad för att ge rätt viktfördelning med en treaxlad dragbil.

GÅ TILL PRODUKTEN

 

FLEXIFROST, MÅNGSIDIGHET

I LIVSMEDELSTRANSPORTER

 

Flexifrost representerar mångsidighet i livsmedelstransporter.

FNA- eller FRC-klassning är en garanti för att de internationella kraven för tempererad livsmedelstransport, djupfryst eller färsk, är uppfyllda samtidigt som den helöppningsbara sidan gör det möjligt att lasta långgods eller andra stora kollin från sidan.

GÅ TILL PRODUKTEN