Toimintaperiaatteet

7 lnzjm litqo bymoh

LAATUPOLITIIKKA

NTM on päällirakenteiden ja perävaunujen toimittajana edelläkävijä.
Tämä tarkoittaa että NTM:

• Täyttää ja mikäli mahdollista ylittää asiakkaiden odotuksia

• Toimittaa virheettömiä tuotteita ja palveluja, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeita

Oikea laatu on kaikkien henkilökohtainen vastuu ja edellyttää jatkuvaa tuotteiden ja palvelujen kehitystä.

 

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Laatutyössä pidämme lähtökohtana nykyinen lainsäädäntö, asiakkaiden vaatimukset sekä yrityksen resurssit ja edellytykset. Pyrimme jokaisessa tilanteessa minimoimaan toimintamme ja
tuotteidemme ympäristöhaittavaikutuksia.

Suunnittelun ja tuotannon laatuajattelu sekä yrityksemme asettamat korkeat vaatimukset materiaalille ja toimittajille takaavat asiakkaillemme tarpeenmukaisia ajoneuvoja, joilla on mahdollisimman hyvä hyötysuhde ja ympäristöominaisuus.

Panoksiamme määrää se mikä on taloudellisesti kohtuullista ja teknisesti mahdollista.

Ab Närpes Trä & Metall den 8 april 2010
Tj. Kurt-Erik Nordin