Dolly

NTM-dollyn är en välbeprövad slitvarg med olika höjdalternativ och många användarvänliga detaljlösningar.

Teknisk information

Standardutrustning

All belysning i LED-utförande

EBS bromssystem med CAN-router

Luftbehållare i aluminium

ADR-godkänt elsystem

Pneumatisk låsning av vändkransen

Nivåreglering

Extrautrustning

Två körhöjder