El-Hybrid sidlastare

NTM El-Hybridsystemet kan kombineras med NTM sidlastare. Batterierna finns mellan kabinen och aggregatet.

Batterierna laddas vid en elektrisk koppling som görs på verkstaden. Lastbilschassit laddar batteriet med hjälp av bromsenergi då bilen är i rörelse, vilket gör att batterier med lägre kapacitet kan användas. Renhållningsbilens aggregat fungerar med batterier och det är även möjligt att driva enheten från chassits kraftuttag (PTO).

•          Sparar bränsle

•          Mindre CO2 -utsläpp

•          Lägre bullernivå

•          Kan monteras till alla NTM sidlastare!