Kontaktuppgifter

Ab Närpes Trä & Metall                                    

Kristinestadsvägen 417                                     
FI-64200 NÄRPES                                             
FINLAND                                                            
Tel. +358 (0)201 236 200                                  
E-post: info@ntm.fi                                            
                                                                           

ntm flygbild