Kontaktuppgifter

Ab Närpes Trä & Metall                                    Faktureringsinformation

Kristinestadsvägen 417                                      Fo-nummer: 0181335-3
FI-64200 NÄRPES                                             VAT-nummer: FI01813353
FINLAND                                                            PDF fakturor till: invoice@ntm.fi
Tel. +358 (0)201 236 200                                   Bankkonto:
E-post: info@ntm.fi                                            Närpes Sparbank, FI6349631020000332
                                                                           Danske Bank, FI8180001900706061

ntm flygbild